Erasmus+ 2017/2020

Erasmus+
Đalendar
Romas aktivitāte
Italijas aktivitāte
Latvijas aktivitāte
Poļu aktivitāte
Turcijas aktivitāte
Documentation

 

 

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 

2017 - 2020

Romania

Romania Turkey Turkey Poland Latvia Italy

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 ôEVERY STUDENT IS SPECIALö

 

 

 

Erasmus+  | Đalendar | Romas aktivitāte | Italijas aktivitāte | Latvijas aktivitāte | Poļu aktivitāte | Turcijas aktivitāte | Documentation

11.12.2017

Counter CO.KZ